L'Aigua
Servei d'Aigües de Girona, Salt i Sarriā de Ter
Compromís respecte a la qualitat de l'aigua

En el servei d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, la qualitat de l'aigua és la nostra primera preocupació.
Recollim milers de mostres cada any i les analitzem en el nostre laboratori.
Aquest laboratori està proveīt de personal químic altament qualificat.

La companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter ha posat a disposició d'empreses i entitats el seu laboratori per tal de fer anàlisis i controls de Legionella pneumophila.

Tríptic laboratori
    Pdf