Logo Servei d'Aigües Perfil del contractant - Licitacions
Servei d'Aigües de Girona - Salt -Sarrià de Ter


Anuncis de licitació
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un servei d’impressió i ensobrament "billing", per lots. Data límit presentació d’ofertes 03/06/2020 15H.
    Quadre de característiques      Plec de clàusules administratives
    Plec de característiques tècniques Lot 1       Plec de característiques tècniques Lot 2       Aclariments Lot 1
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació d’un servei d’impressió i ensobrament "billing", per lots.
 
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ mitjançant procediment menor, d’un subministrament de material finalista de l’actuació de reposició d’urgència en la xarxa de distribució d’aigua potable a la Ctra. de Sant Feliu del municipi de Girona. Data límit presentació d’ofertes 04/06/2020 12H.
    Plec de clàusules administratives i tècniques
RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ mitjançant procediment menor, d’un subministrament de material finalista de l’actuació de reposició d’urgència en la xarxa de distribució d’aigua potable a la Ctra. de Sant Feliu del municipi de Girona.
 
ANUNCI DE LICITACIÓ per la realització de l'obra civil del FR2020 substitució de xarxa d'aigua potable al C/ del Carme i Ctra. Sant Feliu de Girona. Data límit presentació d’ofertes 02/06/2020 15H.
    Quadre de característiques      Plec de clàusules administratives
    Plec de característiques tècniques
    Projecte 1 de 3      Projecte 2 de 3      Projecte 3 de 3
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ per la realització de l'obra civil del FR2020 substitució de xarxa d'aigua potable al C/ del Carme i Ctra. Sant Feliu de Girona.
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Auxiliar Administratiu
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament administratiu
 
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'un servei per la realització de l'auditoria financera sobre els comptes anuals dels exercisis 2019, 2020 i, si s'escau, 2021. Data límit presentació d'ofertes 25/11/2019 15H.
    Quadre de característiques    Plec de característiques tècniques    Esmenes o aclariments a la documentació publicada 
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació d'un servei per la realització de l'auditoria financera.
    Puntuació    Resolució 
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'una operació de crèdit pel finançament d'inversions (segona licitació). Data límit presentació d’ofertes 27/09/2019 12H.
    Plec regulador de la contractació
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació d'una operació de crèdit pel finançament d'inversions.
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Responsable Comptabilitat. Data límit presentació de sol·licituds 23/09/2019.
    Descripció lloc de treball i requeriments     Ampliació del termini 
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'administració
 
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'una operació de crèdit pel finançament d'inversions. Data límit presentació d’ofertes 22/07/2019 15H.
    Plec regulador de la contractació
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació d'una operació de crèdit pel finançament d'inversions.
 
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'un servei de distribució postal. Data límit presentació d’ofertes 16/07/2019 15H.
    Quadre de característiques      Plec de clàusules administratives
    Plec de característiques tècniques Lot 1       Plec de característiques tècniques Lot 2
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació d'un servei de distribució postal.
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini. Data límit presentació d’ofertes 16/07/2019 15H.
    Quadre de característiques      Plec de clàusules administratives
    Plec de característiques tècniques
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini.
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodic. Data límit presentació d’ofertes 16/07/2019 15H.
    Quadre de característiques      Plec de clàusules administratives
    Plec de característiques tècniques
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodic.
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas. Data límit presentació d’ofertes 16/07/2019 15H.
    Quadre de característiques      Plec de clàusules administratives
    Plec de característiques tècniques
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas.
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de carbo actiu granular. Data límit presentació d’ofertes 16/07/2019 15H.
    Quadre de característiques      Plec de clàusules administratives
    Plec de característiques tècniques
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de carbo actiu granular.
    Pdf
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció administratiu
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'administració
 
ANUNCI DE LICITACIÓ Subministrament lloguer vehicles - rènting. Data límit presentació d’ofertes 03/06/2019 12H.
    Plec de clàusules administratives      Quadre de característiques
    Plec de característiques tècniques Lot 1      Plec de característiques tècniques Lot 2      Plec de característiques tècniques Lot 3
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Subministrament lloguer vehicles - rènting.
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció ajudant comptadors
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'explotació
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció administratiu
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'administració
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Operari ETAP
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per ETAP
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció peó sanejament
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament de sanejament
 
Aquesta pàgina ha estat visitada 8115 vegades