Logo Servei d'Aigües Activitats
Servei d'Aigües de Girona - Salt -Sarrià de Ter

      

  • La formació medi ambiental dels joves està essent complementada de forma gràfica i pràctica amb les visites que es realitzen a la planta potabilitzadora de Montfullà.
    Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. treballa per la conscienciació mediambiental dels nens i joves, per tal motiu organitza visites a la planta potabilitzadora de Montfullà amb monitors especialitzats sota la supervisió de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona, on s'exposa el tractament de potabilització de l'aigua i les seves singularitats i s'incideix en la importància de no malbaratar el recurs.


  • Tant mateix, la possibilitat de visitar la planta de tractament, resta oberta als centres, escoles o col·lectius que ho sol·licitin. L'horari és de matins, de dilluns a divendres i, sempre, amb cita prèvia.


  • Periòdicament es fan campanyes de sensibilització i de foment de l'estalvi d'aigua a través de tríptics que s'adjunten a la correspondència que manté el Servei amb els abonats.


  • L'objectiu del Servei és intentar mantenir als abonats informats de les actuacions que aquest porta a terme mitjançant notes de premsa i comunicats als medis de comunicació en els moments en què esdevé necessari.


  • Al llarg de l’any se celebra a la Sala d’Actes de la ETAP cursos de formació sobre legionel·la amb visita al laboratori d’anàlisi. Aquestes sessions es realitzen amb estreta col·laboració amb el Gremi d’Instal·ladors.

Aquesta pagina ha estat visitada 5950 vegades